NDANEV: Analýza kumulativních údajů o přístupu nových energetických vozidel na celostátní úrovni

Dne 30. června 2018 zveřejnil oficiální web National Big Data Alliance (NDANEV) New Energy Vehicles v květnu statistiku a analýzu informací o objemu přístupu nových zdrojů. Na základě briefingových údajů tento dokument systematicky analyzuje kumulativní hodnocení přístupu nových energetických vozidel v Číně od ledna 2017 do května 2018.

2257825-1 2257826-2 2257827-3 2257828


Čas zveřejnění: července 20-2020